20.

Ludvika Ström

Ludvika ström är ett vattendrag i Ludvika, vilket förbinder sjöarna Väsman och Övre Hillen. Vattendraget är endast omkring 800 meter lång, men har en fallhöjd på cirka 18 meter. Vattenkraften i detta vattendrag började användas omkring år 1550 i samband med att Ludvika Bruk anlades här, då Sveriges första kronobruk (Hammarbacken). Sedan 1901 finns här Ludvika kraftstation.

Stängda dammluckor en vinterdag (2014)


Ludvika vattendrag när dammen är helt öppen, omkring 1935. Ludvika Ulrica kyrka i bakgrunden.


LÄNKAR